Σχολές Αρχαρίων

 

Το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης περιλαμβάνει δυο κατηγορίες σχολών: σχολές ορειβασίας αρχαρίων και σχολές αναρρίχησης αρχαρίων. Κύριος στόχος των σχολών αυτών είναι να δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες , να έρθουν σε επαφή με τη φύση και τη περιπέτεια μέσω της ορεινής πεζοπορίας και της αναρρίχησης βράχου και να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών. Στα πλαίσια των σχολών, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν και να μάθουν τεχνικές κίνησης και ασφάλισης και να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις που χρειάζονται για να μπορούν να αθλούνται και να διασκεδάζουν στα βουνά και στα βράχια με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Η σχολή επίσης, σκοπεύει στη διαπαιδαγώγηση του υποψηφίου ορειβάτη στο πνεύμα της προσπάθειας, της αλληλεγγύης και της αγάπης για τη φύση.

Σχολές αρχαρίων αναρρίχησης βράχου γίνονται δύο το χρόνο, μια την Άνοιξη (Απρίλιος – Μάιος) και μια το Φθινόπωρο (Οκτώβριος – Νοέμβριος) σε δημοφιλή αναρριχητικά πεδία της νότιας Ελλάδας. Ενώ για την ορεινή πεζοπορία γίνεται μια σχολή το χρόνο και δίνεται έμφαση στις χειμερινές συνθήκες, γι’ αυτό πραγματοποιείται σε κάποια από τα ψηλότερα βουνά της χώρας τους πρώτους μήνες του έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος). Οι δυο σχολές περιλαμβάνουν θεωρητικά σεμινάρια στα εντευκτήρια του συλλόγου και πρακτική εξάσκηση με εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα.

Επόμενη Σχολή Αρχαρίων περισσότερες πληροφορίες στο pdf αρχείο εδώ