Σχολές Μέσου Επιπέδου

Ο ΕΟΣ Αθηνών συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παράδοσή του, διοργανώνει σχολές μέσου επιπέδου: σχολή μέσου επιπέδου ορειβασίας και σχολή μέσου επιπέδου αναρρίχησης βράχου. Οι σχολές αυτές γίνονται αδιαλείπτως από τον σύλλογο τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια και από αυτές έχουν αποφοιτήσει σχεδόν όλοι οι γνωστοί αλπινιστές της Αθήνας. Στόχος των σχολών αυτών είναι να εφοδιάσουν νέους ορειβάτες με όλη την απαραίτητη γνώση και εμπειρία που απαιτείται για την άσκηση της δύσκολης και πολύπλοκης δραστηριότητας της αναρρίχησης σε ορθοπλαγιές βουνού και να τους φέρει σε επαφή με τη “μεγάλη αλπινιστική περιπέτεια”. Η σχολή μέσου επιπέδου ορειβασίας γίνεται μια φορά το χρόνο (Ιανουάριος – Μάρτιος), ενώ η σχολή μέσου επιπέδου αναρρίχησης βράχου γίνεται δύο φορές το χρόνο (Μαίος-Ιούνιος και Οκτώβριος-Νοέμβριος). Περιλαμβάνουν θεωρητικά σεμινάρια στα εντευκτήρια του συλλόγου και διήμερες-τριήμερες εξορμήσεις σε βουνά με αναρριχητικό ενδιαφέρον και μεγάλες ορεινές ορθοπλαγιές. Στις σχολές μέσου επιπέδου γίνονται δεκτοί, μόνο απόφοιτοι σχολών ορειβασίας και αναρρίχησης αρχαρίων. Πιο συγκεκριμένα για την μέσου επιπέδου ορειβασίας απαιτείται πτυχίο και από τις δυο σχολές αρχαρίων. Για την σχολή μέσου επιπέδου αναρρίχησης βράχου, απαιτείται πτυχίο μόνο σχολής αρχαρίων αναρρίχησης βράχου.

Για τη σχολή ορειβασίας μέσου επιπέδου 2017 κατεβάστε το pdf εδώ

Για τη σχολή αναρρίχησης βράχου μέσου επιπέδου 2017 κατεβάστε το pdf εδώ